TELEFON 32 87 75 00

Steinmur

og  støttemur

Vi skaffer naturstein i ulike

utførelser fra Norge,

Sverige, Kina, India og

Portugal. Steinens farge

varierer fra ulike gråtoner

til rødrosa.

Granittstein kan være råkilt,

 som betyr at steinen har en

ubearbeidet flate. Steinen

kan også ha saget bunn

eller topp for å få mindre

sprekker mellom blokkene

og et mer symmetrisk

utseende.

Andre alternativ er stein som er hugget på en naturlig måte, eller har kilemerker som i mange

tilfeller kan være dekorativt. Steinene leveres i fallende lengder eller i forskjellige standardmål.

 

Vi kan også tilby stabling av sprengsteinsmurer eller murer i kulestein. Kontakt oss, så finner vi en

løsning som passer ditt behov.

Opparbeidelse

av tomter

Vi utfører sprenging og utgraving av tomter, tilbakefyller med riktige masser, retter av og klargjør til støping. Ved behov isolerer vi slik at tele/frost skader ikke oppstår. Vi tilbyr tilbakefylling rundt murer etter støping er fullført og til slutt planering av uteareal og gårdsplass.

Drenering

Vi har utstyret som skal til for å drenere rundt hus der man kommer lett til med maskiner, men også der det kreves mindre spesialutstyr for å få utført jobben.

 

Vi graver opp, børster veggene, legger på Platon veggpapp, deretter fyller vi tilbake med drenerende masser og pynter toppen med matjord eller subbus.

 

Dette er arbeid som kan få en fuktig og illeluktende kjeller til å bli tørr og brukervennlig.

Her vil det kommer litt om sprenging og pigging.

Sprenging og pigging

Vann, vei og kloakk

Her vil det kommer litt om vann, vei og kloakk.

Brødrene Solem AS

3055 Krokstadelva

 

Telefon 32 87 75 00

 

Org. nr.: 930 274 585 MVA

Kontoransvarlig Elin Solem

Tlf: 934 84 577

Mail: elin@brodrenesolem.no

 

 

Anleggsansvarlig Tormod Solem

Tlf: 918 68 870

• Søker i tiltaksklasse 1.

 

• Prosjektering av vannforsynings, avløps-  og  fjernvarmeanlegg i

   tiltaksklasse 1.

 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1.

Personvern og informasjonskapsler

Levert av: Markøren Reklame AS © 2022

Brødrene Solem AS

har lang erfaring og kan hjelpe deg med:

Steinmur og  støttemur

Vi skaffer naturstein i ulike utførelser fra Norge, Sverige, Kina, India og Portugal. Steinens farge varierer fra ulike gråtoner til rødrosa.

 

Granittstein kan være råkilt, som betyr at steinen har en ubearbeidet flate. Steinen kan også ha saget bunn eller topp for å få mindre sprekker mellom blokkene og et mer symmetrisk utseende.

 

Andre alternativ er stein som er hugget på en naturlig måte, eller har kilemerker som i mange tilfeller kan være dekorativt. Steinene leveres i fallende lengder eller i forskjellige standardmål.

 

Vi kan også tilby stabling av sprengsteinsmurer eller murer i kulestein.

 

Kontakt oss, så finner vi en løsning som passer ditt behov.

Opparbeidelse av tomter

Vann, vei og kloakk

TELEFON 32 87 75 00

Brødrene Solem A/S

3055 Krokstadelva | Telefon 32 87 75 00

 

Kontoransvarlig Elin Solem

Tlf: 934 84 577 | Mail: elin@brodrenesolem.no

 

Anleggsansvarlig Tormod Solem

Tlf: 918 68 870

 

Org. nr.: 930 274 585 MVA

 

• Søker i tiltaksklasse 1.

 

• Prosjektering av vannforsynings, avløps-

   og  fjernvarmeanlegg i  tiltaksklasse 1.

 

• Utførelse av grunnarbeid og

   landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 

• Utførelse av riving og miljøsanering i

   tiltaksklasse 1.