TELEFON 32 87 75 00

Brødrene Solem AS er en maskinentreprenør med

bred erfaring på både  små  og store anleggsjobber.


Vi utfører arbeid innen opparbeidelse av

tomter, drenering, sprenging, vei, vann og

kloakk, samt stabling av steinmurer.

Brødrene Solem AS

3055 Krokstadelva

 

Telefon 32 87 75 00

 

Org. nr.: 930 274 585 MVA

Kontoransvarlig Elin Solem

Tlf: 934 84 577

Mail: elin@brodrenesolem.no

 

 

Anleggsansvarlig Tormod Solem

Tlf: 918 68 870

• Søker i tiltaksklasse 1.

 

• Prosjektering av vannforsynings, avløps-  og  fjernvarmeanlegg i

   tiltaksklasse 1.

 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1.

Personvern og informasjonskapsler

Levert av: Markøren Reklame AS © 2022

Brødrene Solem AS er en

maskinentreprenør med
bred erfaring på både

             og store anleggsjobber.


Vi utfører arbeid innen opparbeidelse av tomter, drenering, sprenging, vei, vann

og kloakk, samt stabling av steinmurer.

små

Brødrene Solem AS er en

maskinentreprenør med bred erfaring på både

             og store anleggsjobber.


Vi utfører arbeid innen opparbeidelse av tomter, drenering, sprenging, vei, vann og kloakk, samt stabling av steinmurer.

små

TELEFON 32 87 75 00

Brødrene Solem AS er en

maskinentreprenør med bred erfaring på både

             og store anleggsjobber.


Vi utfører arbeid innen opparbeidelse av tomter, drenering, sprenging, vei, vann

og kloakk, samt stabling av steinmurer.

små

Brødrene Solem A/S

3055 Krokstadelva | Telefon 32 87 75 00

 

Kontoransvarlig Elin Solem

Tlf: 934 84 577 | Mail: elin@brodrenesolem.no

 

Anleggsansvarlig Tormod Solem

Tlf: 918 68 870

 

Org. nr.: 930 274 585 MVA

 

• Søker i tiltaksklasse 1.

 

• Prosjektering av vannforsynings, avløps-

   og  fjernvarmeanlegg i  tiltaksklasse 1.

 

• Utførelse av grunnarbeid og

   landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 

• Utførelse av riving og miljøsanering i

   tiltaksklasse 1.

små